woensdag 9 november 2016

Ojee ... mijn kind heeft een leerprobleem!


Meestal zijn er verschillende factoren die meespelen bij het ontstaan van een leerprobleem.

Een kind waarbij het leerproces op de een of andere manier verstoord is, vraagt om een aangepaste aanbieding van de stof die het niet of onvoldoende beheerst.

Het is dan ook logisch eerst vast te stellen wat het kind wel beheerst en van daaruit verdere begeleiding/ondersteuning te geven.

Verder moet er gekeken worden of er belemmerende factoren zijn die het leerproces of eventueel het gedrag van het kind kunnen beïnvloeden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind dat langere tijd oorontstekingen heeft gehad en daardoor een tijd lang minder goed gehoord heeft. Dit heeft gevolgen voor het dagelijkse gedrag en het leren van dit kind.  Zo zou het kunnen zijn dat het kind mondelinge uitleg niet goed kan volgen en/of onthouden. Ook de klanken van woorden kunnen anders over komen, waardoor het praten en de taal verstoord kunnen raken. Dit kan ook invloed hebben op het gedrag van het kind.

Een kind dat niet lekker in zijn vel zit kan gedrag vertonen dat niet wenselijk is (bijvoorbeeld door ziekte, de scheiding van zijn ouders, het overlijden van een grootouder of de hond). Dit kan weer van invloed zijn op het leerproces.( bv. verminderde concentratie, laag werktempo, laag zelfbeeld, geheugen)

 

Een kind dat lekker in zijn vel zit, zal zich beter kunnen ontwikkelen!

 

Naast aangepaste begeleiding van het leerproces is het dus van belang dat er aandacht wordt besteed aan het welbevinden van het kind!

 

Zoekt u extra ondersteuning?  Kijk op www.lifesteps-coaching.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten